Afspraak Maken

Afspraak maken met uw huisarts

Om een afspraak te maken met uw huisarts kunt u bellen op het nummer: 0180-699 032.

Afspraken spreekuur

Tussen 08:00 en 12:00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak.

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden, behalve op woensdagmiddag. Voor elk consult tijdens het spreekuur dient een afspraak gemaakt te worden.

De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst. Onze assistentes zijn hiertoe opgeleid en doen dit om een goede inschatting te kunnen maken van de aard en spoed van uw klacht. Naast het maken van een afspraak, kunt u bij onze assistentes terecht voor uitslagen van uw onderzoeken. Dit kunt u bespreken tussen 11.00 – 12.00 uur en/of tussen 13.30 – 14.00 uur. Ook zullen zij, eventueel na overleg met uw huisarts, veelvoorkomende vragen beantwoorden en eventueel telefonisch advies aangaande uw klacht geven. Onze assistentes zijn net als uw huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens en informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Iedere dag, behalve op woensdag, kunt u tussen 13.30 en 14.00 uur bellen voor telefonisch overleg. Dit kan gaan over uitslagen van onderzoeken, bespreken van medicatie en korte vragen waarvoor geen beoordeling op het spreekuur nodig is. U krijgt eerst de assistente aan de telefoon, waarna u zo nodig doorverbonden kunt worden met de huisarts.

consulta-medica

 

Extra tijd tijdens uw consult

In het geval u meer als één klacht wilt bespreken, of als u denkt aan 10 minuten niet voldoende tijd te hebben dient u dit aan te geven bij onze assistente. Op deze manier kan er een goede planning worden gemaakt en lange wachttijden worden vermeden.