Klachten

Klachtenregeling huisartsenpraktijk Den Duijf

Over het algemeen zijn de patiënten van Huisartsenpraktijk Den Duijf tevreden over onze huisartsen en medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u over sommige zaken minder tevreden bent als normaal. Heeft u klachten of onvrede over artsen, medewerkers, gebeurtenissen of de organisatie? Onderstaand kunt u lezen wat u kunt doen om dit bij ons kenbaar te maken.

Bespreek het probleem met uw huisarts

Heeft u een klacht over uw huisarts? Probeer dit in eerste instantie met hem of haar te bespreken. Wanneer de huisarts uw onvrede of klacht niet kent, kan er ook niet samen naar een oplossing gezocht worden. Geef aan waar u mee zit en waarom u hier mee zit. Uw huisarts zal hier ten alle tijden gehoor aan geven en samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Als huisartsenpraktijk zijn wij in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ook aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Mocht u er samen met de huisarts niet uitkomen, dan beoogt de SKGE een goede en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen terecht bij de klachtenfunctionaris van de SKGE. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast is de Geschilleninstantie Huisartsenzorg van SKGE erkend. Kijk voor informatie op skge.nl.