Huisartsenpraktijk D.M. den Duijf
 

Huisarts heeft geen rol in najaarscampagne Covid-19 vaccinaties

Doelgroepen covidvaccinatie najaar 2023


Naast zorgmedewerkers mogen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1963 en daarvoor) uitgenodigd voor de covidvaccinatie. 

Zij ontvangen een uitnodigingsbrief vanuit het RIVM. 

Zij kunnen vanaf 19 september een afspraak maken. 
Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zwangere en dus zorgmedewerkers kunnen zich ook laten vaccineren. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800-7070.  


Daarnaast kunnen niet-mobiele thuiswonende mensen (of hun naasten) zichzelf aanmelden bij de GGD voor vaccinatie aan huis. Tussenkomst van de huisarts is daarvoor niet nodig.  


Meer info
Wil je meer weten over de covidvaccinaties? 

Meer informatie over de coronaprik vind je op www.mijnvraagovercorona.nl of bellen naar 1400 (gratis).