Huisartsenpraktijk D.M. den Duijf
 

Geneeskundige verklaringen

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid

om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.


Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?

Uw arts mag geen ‘geneeskundige verklaring’ (ook wel doktersverklaring genoemd) afgeven. Uw arts handelt daarbij volgens de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.


Medische verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. 

Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).


Waarom is dit zo geregeld?

Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. 


Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.


Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?

1. U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, Eventueel in de vorm van een door uzelf in te vullen vragenlijst;


2. U kunt uw behandelend arts vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc. Die kunt u dan sturen aan de instantie die om een geneeskundige verklaring vraagt;


3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij u niet onder behandeling bent. Deze arts kan ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand opvragen bij uw behandelend arts en deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.


4. Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijke arts voor u regelen.

© KNMG

.

Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm